1. June 2, 2020

  Coronavirus: extension and relaxation of measures taken by the FAMHP to prevent shortages of medicines

  Heard from FAMHP

  Coronavirus: verlenging en versoepeling van maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

  Coronavirus : extension et assouplissement des mesures prises par l'AFMPS pour éviter la pénurie de médicaments

  Read more

 2. May 14, 2020

  Coronavirus: update of guidelines to check the conformity and suitability of surgical mouth masks

  Heard from FAMHP

  Coronavirus: update van de richtlijnen om de conformiteit en geschiktheid van chirurgische mondmaskers na te gaan

  Coronavirus : mise à jour des lignes directrices pour vérifier la conformité et l’aptitude des masques buccaux chirurgicaux

  Read more

 3. May 7, 2020

  Pharmaboardroom.com had a talk with Healixia President Erik Present

  PharmaBoardroom, a leading website for C-Level executives working in Healthcare and Life Sciences interviewed Healixia President Erik Present.

  Read more

 4. May 6, 2020

  Coronavirus: national guideline for the management of clinical investigation for medical devices during the coronavirus pandemic

  Heard from FAMHP

  Coronavirus: nationale richtlijn voor het beheer van klinische onderzoek voor medische hulpmiddelen tijdens de coronaviruspandemie

  Coronavirus : ligne directrice nationale pour la gestion d’investigations cliniques sur les dispositifs médicaux durant la pandémie de coronavirus

  Read more

 5. May 6, 2020

  Coronavirus: European Medicines Agency advises continued use of medicines to treat high blood pressure, heart and kidney disease

  Heard from FAMHP

  Coronavirus: Europees Geneesmiddelenbureau adviseert om geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, hart- en nieraandoeningen te blijven gebruiken

  Coronavirus : l’Agence européenne des médicaments recommande de continuer à utiliser les médicaments contre l’hypertension, les maladies cardiaques ou rénales

  Read more

 6. May 6, 2020

  Coronavirus: good practice for changing consumables of ventilation equipment in COVID-19 patients

  Heard from FAMHP

  Coronavirus: goede praktijken voor het veranderen van verbruiksgoederen van beademingstoestellen bij COVID-19 patiënten

  Coronavirus : bonnes pratiques dans le changement des consommables liés au respirateurs des patients COVID -19

  Read more

 7. May 4, 2020

  The impact of COVID 19 on the FAMHP

  On 29 April 2020, we organised a webinar 'the impact of COVID 19 on the FAMHP'.

  Read more

 8. April 20, 2020

  Coronavirus: state of supply of hospital drugs

  Heard from FAMHP

  Coronavirus: stand van zaken van de bevoorrading van geneesmiddelen voor ziekenhuizen

  Coronavirus: état des stocks de médicaments hospitaliers

  Read more

 9. April 20, 2020

  Coronavirus: joint statement by the FAMHP and the BVAS to respond to the concerns of healthcare professionals in the field

  Heard from FAMHP

  Coronavirus: gezamenlijke verklaring van het FAGG en de BVAS om een antwoord te geven op de bekommernissen van de gezondheidszorgbeoefenaar op het terrein

  Coronavirus : déclaration commune de l’AFMPS et de l’ABSYM afin d’apporter des réponses aux inquiétudes des professionnels de la santé du terrain

  Read more

 10. April 20, 2020

  Prescribing on substance name

  Heard from FAMHP

  Voorschrijven op stofnaam (VOS): versie 8 van de "Operationele regels voor het voorschrijven op stofnaam in de medische en farmaceutische praktijk en in het elektronisch medisch dossier"

  Prescription en dénomination commune internationale (DCI) : version 8 des « Règles opérationnelles pour la prescription en DCI dans la pratique médicale et pharmaceutique et dans le dossier médical électronique »

  Read more