Reform of medicines reimbursement procedures by Riziv-Inami

March 28, 2023

We werken aan een vernieuwend geneesmiddelenbeleid om een duurzame en toekomstbestendige toegankelijkheid van waardevolle farmaceutische specialiteiten voor patiënten in België te garanderen. Dit omvat een optimalisatie van de verschillende schakels voor alle betrokken stakeholders in het geneesmiddelenbeleid.

Depuis 2022, nous sommes en train d’élaborer une politique innovante en matière de médicaments, dans le but de garantir aux patients un accès durable à des spécialités pharmaceutiques de qualité en Belgique. Il s‘agit notamment d’optimiser les différents « maillons » pour tous les intervenants impliqués dans la politique des médicaments.

Source: Riziv-Inami