Poster presentations of Bachelor papers (in Dutch; Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ugent)

As a result of the course “Pharmaceutical Bachelor Proef (FaBaP)” at Ghent University (Faculty of Pharmaceutical Sciences), the students present a poster summarizing their experimental work from the bachelor's thesis.

Family, friends, students and scientists interested in health products and medicines are also most welcome at this formal conclusion of the bachelor's programme: it is a unique moment to appreciate their knowledge and skills after 3 years of university studies and to get acquainted with this new crop of pharmaceutical scientists coming up.

There is no need to register.

Location: Campus Heymans, FFW (afrit UZ Gent), Ottergemsesteenweg 460, 9000 Gent

__________________________________________________________

Naar aanleiding van het opleidingsonderdeel “Farmaceutische Bachelor Proef (FaBaP)” aan de Gentse Universiteit (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen) stellen de studenten een poster voor waarop hun experimenteel werk van de bachelorscriptie staat samengevat. Deze proeven werden uitgevoerd in de diverse onderzoekslaboratoria van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, zodat een brede waaier van farmaceutisch georiënteerde onderwerpen en technieken hier aan bod komt: synthese van actieve moleculen, toxicologische evaluatie, bereiding van topische en orale preparaten, microbiële, chemische en fysicochemische kwaliteitscontrole. De studenten staan ter beschikking van het publiek om tijdens de posterpresentatie een korte toelichting te houden over hun werk en vragen te beantwoorden.

Er zal ook een jury aanwezig zijn die de posters met hun presentaties zal beoordelen. Deze jury weerspiegelt de brede beroepswereld die later op onze afgestudeerden een beroep zal doen en omvat afgevaardigden uit zowel internationale als kleine en middelgrote ondernemingen actief in gezondheidsproducten, hospitalen, klinische laboratoria, ministerie van volksgezondheid, diverse beroepsverenigingen en professoren. Echter, ook familie, vrienden, studenten en wetenschappers geïnteresseerd in gezondheidsproducten en geneesmiddelen zijn van harte welkom bij dit formele afsluiten van de bacheloropleiding: het is een uniek moment om hun kennis en kunde na 3 jaar universitaire studies te waarderen en om nu reeds kennis te maken met deze nieuwe lichting farmaceutische wetenschappers die eraan komt.

Share with others