Coronavirus: which drugs are used in the fight against COVID-19

Heard from FAMHP

March 25, 2020

Coronavirus: welke geneesmiddelen worden gebruikt in de strijd tegen COVID-19?

Coronavirus : quels sont les médicaments utilisés dans la lutte contre la COVID-19 ?

In de strijd tegen het nieuwe coronavirus gebruiken artsen geneesmiddelen die oorspronkelijk voor andere ziektes zijn ontwikkeld. Het FAGG zet de feiten en de maatregelen die zijn genomen op een rij. Lees meer.

Dans la lutte contre le nouveau coronavirus, les médecins utilisent des médicaments qui ont été initialement développés pour traiter d’autres pathologies. L'AFMPS vous résume les faits et les mesures qui ont été prises. Plus d'information.