Coronavirus and the battle of the FAMHP: thorough work so that every patient can be treated

Source: FAMHP

June 23, 2020

Sinds het begin van de coronapandemie werken de teams van het FAGG keihard om de ziekenhuizen en apotheken te ondersteunen bij hun problemen met de bevoorrading van geneesmiddelen. Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die het FAGG heeft genomen om de geneesmiddelenvoorraad in België te garanderen. 

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les équipes de l’AFMPS travaillent à un rythme intense pour soutenir les hôpitaux et les pharmacies face aux difficultés d’approvisionnement en médicaments. Voici un aperçu des mesures mises en place par l’AFMPS pour garantir les stocks de médicaments en Belgique.

Prioriteit: de beschikbaarheid van geneesmiddelen garanderen
Sinds het begin van de coronacrisis is het FAGG de voorraden geneesmiddelen die gebruikt worden in de strijd tegen COVID-19, steeds nauwlettend blijven opvolgen.  Omdat sommige van deze geneesmiddelen essentieel zijn voor de behandeling van patiënten die lijden aan chronische ziekten (bv. lupus, reumatoïde artritis, hiv), heeft het FAGG in maart al maatregelen genomen om de beschikbaarheid van deze essentiële geneesmiddelen te garanderen: voorraden in quarantaine, voorschrijven beperkt. Lees meer.

Priorité : garantir la disponibilité des médicaments
Depuis le début de la crise du coronavirus, l'AFMPS n’a jamais cessé de suivre de près les stocks de médicaments utilisés dans la lutte contre le COVID-19. Certains de ces médicaments étant essentiels pour traiter des patients souffrant de maladies chroniques (p. ex. lupus, polyarthrite rhumatoïde, HIV), l’AFMPS a pris des mesures dès le mois de mars pour garantir la disponibilité de ces médicaments essentiels : mise en quarantaine de stocks, prescription limitée. Plus d'info.