Decreasing trend in the use of antibiotics in Belgian livestock farming continues

Source: FAMHP

June 23, 2020

Dalende trend van het antibioticagebruik in de Belgische veeteelt zet zich verder.

Nouvelle tendance à la baisse de la consommation d’antibiotiques dans l’élevage en Belgique

Het nieuwe BelVet-SAC rapport met een overzicht van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde is beschikbaar. De resultaten voor 2019 versterken de trends van voorgaande jaren: een verminderd gebruik van 7,8 % mg actieve substantie/kg biomassa ten opzichte van vorig jaar. Vergeleken met het referentiejaar 2011 daalde het antibioticagebruik in de diergeneeskunde met 40,3 %. Lees meer.

Le nouveau rapport BelVet-SAC qui contient un aperçu de l’utilisation d’antibiotiques en médecine vétérinaire est disponible. Les résultats de 2019 confirment les tendances des années précédentes avec une consommation en baisse de 7,8 % de mg de substance active/kg de biomasse par rapport à l’année passée. Par rapport à l’année de référence 2011, l’utilisation d’antibiotiques en médecine vétérinaire a diminué de 40,3 %. Plus d'info.