Limited availability of the vaccine Gardasil 9: update of recommendations to prescribers

Source: FAMHP

June 23, 2020

Beperkte beschikbaarheid van het vaccin Gardasil 9: update van de aanbevelingen aan voorschrijvers

Disponibilité limitée du vaccin Gardasil 9 : mise à jour des recommandations pour les prescripteurs

Door een wereldwijde toename van de vraag naar het vaccin Gardasil 9 dat wordt gebruikt voor de preventie van het humaan papillomavirus (HPV), zijn de voorraden van dit vaccin momenteel beperkt in België. Deze situatie van beperkte beschikbaarheid werd verlengd en zal wellicht aanhouden tot september 2020. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voorziet daarom een update van de aanbevelingen aan voorschrijvers. Lees meer.

En raison d’une augmentation mondiale des demandes du vaccin Gardasil 9, utilisé en prévention des Papillomavirus Humains (HPV), les stocks de ce vaccin sont actuellement limités en Belgique. Cette situation de disponibilité limitée a été prolongée et devrait se poursuivre jusqu'en septembre 2020. L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) met à jour les recommandations pour les prescripteurs. Plus d'info.