Coronavirus and the battle by the FAMHP: FAMHP solutions for shortages of medical equipment

Source: FAMHP

June 25, 2020

Coronavirus en de strijd gevoerd door het FAGG: oplossingen van het FAGG voor tekorten aan medisch materiaal

Coronavirus et la lutte menée par l’AFMPS : les solutions mises en place par l’AFMPS face au manque de matériel médical

Sinds het begin van de coronapandemie werken de teams van het FAGG keihard om de ziekenhuizen te ondersteunen bij hun problemen met de bevoorrading van medische hulpmiddelen. Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die het FAGG heeft genomen. Lees meer.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les équipes de l’AFMPS travaillent à un rythme intense pour soutenir les hôpitaux face aux difficultés d’approvisionnement en dispositifs médicaux. Voici un aperçu des mesures mises en place par l’AFMPS. Plus d'info.