Coronavirus: the FAMHP adds dexamethasone to the list of medicines subject to controlled distribution measures.

Source: FAMHP

June 25, 2020

Coronavirus: het FAGG voegt dexamethason toe aan de lijst van geneesmiddelen die onderworpen zijn aan gecontroleerde distributiemaatregelen.

Coronavirus : l’AFMPS ajoute la dexaméthasone à la liste des médicaments soumis aux mesures de distribution contrôlée

Op 1 april 2020 heeft het FAGG actie ondernomen voor een aantal geneesmiddelen om tekorten te voorkomen. Naar aanleiding van nieuwe informatie uit wetenschappelijk onderzoek heeft het FAGG geneesmiddelen en grondstoffen op basis van dexamethason toegevoegd aan de lijst van producten die onderworpen zijn aan noodmaatregelen. Lees verder.

Le 1er avril 2020, l'AFMPS a pris des mesures concernant une série de médicaments, afin d’éviter toute pénurie. Suite aux nouvelles informations issues des recherches scientifiques, l’AFMPS a ajouté les médicaments et les matières premières à base de dexaméthasone à la liste des produits soumis aux mesures d’urgence. Plus d'info.