Coronavirus and the battle by the FAMHP: FAMHP is preparing for a possible resurgence of the pandemic

Source: FAMHP

June 29, 2020

Coronavirus en de strijd gevoerd door het FAGG: FAGG bereidt zich voor op mogelijke heropflakkering pandemie 

Coronavirus et la lutte menée par l’AFMPS : l’AFMPS se prépare pour un rebond potentiel de la pandémie

Sinds het begin van de coronapandemie werken de teams van het FAGG keihard en besteden ze veel middelen om gezondheidszorgbeoefenaars te ondersteunen en de kwaliteit en de veiligheid van de geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van COVID-19-patiënten, te waarborgen. Maar daar houden hun inspanningen niet op. Het FAGG stelt nu alles in het werk om een mogelijk tekort aan geneesmiddelen of materiaal te vermijden mocht er een tweede coronagolf komen. Lees verder.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les équipes de l’AFMPS travaillent à un rythme intense et consacrent beaucoup de ressources pour soutenir les professionnels de la santé et garantir la qualité et la sécurité des médicaments et du matériel médical utilisés pour soigner les patients COVID-19. Mais les efforts ne s’arrêtent pas là. L’AFMPS met désormais tout en place pour éviter un quelconque manque de médicaments ou de matériel en cas de seconde vague du COVID-19. Plus d'info.