Coronavirus: new extension of measures taken by the FAMHP to avoid shortages of medicines

Source: FAMHP

June 29, 2020

Coronavirus: nieuwe verlenging van maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

Coronavirus : nouvelle extension des mesures prises par l'AFMPS pour éviter la pénurie de médicaments

Op 1 april 2020 heeft het FAGG actie ondernomen voor een aantal geneesmiddelen om tekorten te voorkomen. Deze worden nu verlengd voor een maand. Lees verder.

Le 1er avril 2020, l'AFMPS a pris des mesures pour une série de médicaments pour éviter une pénurie de médicaments. Ces mesures sont désormais prolongées d'un mois. Plus d'info.