Flash VIG-news: avoid dosing errors with liquid drug forms for oral use by using the included dosing aid

Source: FAMHP

July 2, 2020

Flash VIG-news: vermijd doseringsfouten met vloeibare geneesmiddelvormen voor oraal gebruik door het bijgeleverde doseerhulpmiddel te gebruiken

Flash VIG-news : évitez les erreurs de dosage des formes liquides orales en utilisant le dispositif doseur livré avec le médicament

Doseerhulpmiddelen van vloeibare geneesmiddelen zijn doorgaans niet onderling verwisselbaar. Om doseringsfouten te vermijden, herinnert het FAGG aan het belang van het gebruik van het doseerhulpmiddel dat met het geneesmiddel wordt meegeleverd. Lees verder.

Les dispositifs doseurs des médicaments liquides ne sont généralement pas interchangeables. Pour éviter des erreurs de dosage, l’AFMPS rappelle l’importance d’utiliser le dispositif doseur fourni avec le médicament. Plus d'info.