Reaction of the FAMHP to information in the media on serological tests

Source: FAMHP

July 9, 2020

Reactie van het FAGG op de informatie in de media over serologische testen

Réaction de l'AFMPS aux informations des médias sur les tests sérologiques

Het FAGG geeft, zoals beloofd, volledige transparantie over de rol van het agentschap bij de validatie en aankoop van serologische testen voor SARS-CoV-2. Het FAGG wijst formeel alle beschuldigingen over ondeontologische praktijken van de hand. Meer informatie.

Comme elle le promet, l'AFMPS fait preuve d'une totale transparence quant à son rôle dans la validation et l’achat des tests sérologiques pour le SARS-CoV-2. L'AFMPS rejette formellement toute accusation de pratiques non déontologiques. Plus d'info.