Limited availability of the Pneumovax 23® vaccine: recommendations for prescribers, (hospital) pharmacists and wholesalers

Source: FAMHP

October 15, 2020

Beperkte beschikbaarheid van het vaccin Pneumovax 23®: aanbevelingen aan voorschrijvers, (ziekenhuis)apothekers en groothandelaars

Disponibilité limitée du vaccin Pneumovax 23® : recommandations aux prescripteurs, aux pharmaciens (hospitaliers) et aux grossistes

Als gevolg van COVID-19 is er wereldwijd een toename van de vraag naar het vaccin Pneumovax 23®, dat gebruikt wordt voor de preventie van pneumokokkeninfectie. De voorraden van dit vaccin zijn momenteel zeer beperkt in België. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doet daarom aanbevelingen. Meer informatie.

Suite à la pandémie de COVID-19, nous observons une augmentation mondiale de la demande de vaccin Pneumovax 23®, qui est utilisé pour la prévention des infections à pneumocoques. Les stocks de ce vaccin sont actuellement très limités en Belgique. L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) émet par conséquent des recommandations. Plus d'info.