New procedures for exchanging information, sending documents and applying electronically for the conclusion of a contract.

Source: RIZIV - INAMI

November 12, 2020

Nieuwe procedures voor de uitwisseling van informatie, versturen van documenten en voor het elektronisch indienen van een aanvraag tot het afsluiten van een overeenkomst.

Nouvelles procédures pour l'échange d'informations, la transmission de documents et pour la soumission électronique d'une demande de conclusion de convention.