Coronavirus: Belgium subscribes to the purchase of candidate vaccines Pfizer and BioNTech

Source: FAMHP

November 19, 2020

Coronavirus: België tekent in op de aankoop van kandidaatvaccin Pfizer en BioNTech

Coronavirus : La Belgique souscrit à l’achat du vaccin candidat Pfizer et BioNTech

De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de lidstaten. In België heeft het adviescomité dat instaat voor de analyse van de aankoopdossiers een positief advies gegeven voor het kandidaatvaccin van Pfizer en BioNTech. De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid van 18 november 2020 heeft dit advies gevolgd. Als dit vaccin een marktvergunning krijgt, zal België het aankopen. Lees verder.

La Commission européenne mène les négociations au nom des États membres pour les procédures d'achat de vaccins contre COVID-19 et soumet les contrats aux États membres. En Belgique, le Comité consultatif chargé de l'analyse des dossiers d'achat a donné un avis positif pour le candidat vaccin de Pfizer et BioNTech. La Conférence interministérielle (CIM) Santé publique du 18 novembre 2020 a suivi ce conseil. Si ce vaccin obtient une autorisation de mise sur le marché, la Belgique l'achètera. Plus d'info.