Flash VIG-news: weekly overview of side effects COVID-19 vaccines

January 8, 2021

Flash VIG-news: wekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins

Flash VIG-news : aperçu hebdomadaire des effets indésirables des vaccins contre la COVID-19

Sinds 7 januari 2021 publiceert het FAGG wekelijks een overzicht van de bijwerkingen die werden gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Meer informatie.

A partir du 7 janvier 2021, l'AFMPS publie chaque semaine un aperçu des effets indésirables signalés suite à l'administration d'un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. En étant totalement transparente, l'AFMPS vise à accroître la confiance dans les vaccins contre la COVID-19. Plus d'info.