Coronavirus: weekly update of vaccine deliveries and information on vaccination materials - 23 February 2021

Source: FAMHP

February 25, 2021

Coronavirus: wekelijkse update van leveringen van vaccins en informatie over vaccinatiemateriaal

Coronavirus: mise à jour hebdomadaire des livraisons de vaccins et informations sur le matériel de vaccination

Het FAGG voorziet elke dinsdag een update van het aantal geleverde dosissen van de verschillende COVID-19-vaccins aan de Belgische ziekenhuizen en vaccinatiesites. Er wordt ook regelmatig informatie gegeven over de aantallen geleverde en bestelde naalden en spuiten.

Hier kunt u een cumulatief overzicht vinden van het aantal geleverde dosissen van de verschillende COVID-19-vaccins aan de Belgische ziekenhuizen en vaccinatiecentra. Dit overzicht geeft de stand van zaken tot en met 23.02.2021.

Chaque mardi, l'AFMPS communique une mise à jour hebdomadaire du nombre de doses des différents vaccins contre la COVID-19 délivrés aux hôpitaux belges et les sites de vaccination. Des informations sur le nombre d'aiguilles et de seringues livrées et commandées sont également communiquées régulièrement.

Vous trouverez ici un aperçu cumulatif du nombre de doses des différents vaccins contre la COVID-19 délivrés aux hôpitaux belges et les centres de vaccination. Cet aperçu donne la situation jusqu'au 22.02.2021 inclus et sera mis à jour chaque semaine.