Examination Statements or Certificate of Suitability for an Examining Institution (VGO)

News from the Netherlands

February 25, 2021

From 1 December 2020 to 1 June 2021, clients can choose whether to use the VGO or the current Research Statement for assessing the suitability of participating centres. Use of the VGO will be mandatory from 1 June 2021.

(article in Dutch)

De Onderzoeksverklaring of Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) is een verklaring voor de uitvoerbaarheid van een medisch-wetenschappelijk onderzoek in een Nederlandse (onderzoeks)instelling. Deze verklaring dient ter ondersteuning van de toetsingscommissie (erkende METC of CCMO) die is aangewezen de uitvoerbaarheid van een medisch-wetenschappelijk onderzoek te beoordelen. Op basis van de Onderzoeksverklaring of VGO kan de toetsingscommissie hierover een gewogen oordeel vellen.

Van 1 december 2020 tot 1 juni 2021 kunnen opdrachtgevers kiezen of ze voor de beoordeling van de geschiktheid van de deelnemende centra gebruikmaken van de VGO of de huidige Onderzoeksverklaring. Gebruik van de VGO wordt verplicht vanaf 1 juni 2021. De VGO en de nieuwe procedure lokale haalbaarheid zijn ontwikkeld door de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) samen met de CCMO en wetenschappelijke verenigingen. Meer informatie vindt u hier.