Reimbursement of medicines: what will change on 1 April 2021

Source: FAMHP

April 2, 2021

Terugbetaling van geneesmiddelen: wat wijzigt er op 1 april 2021

Remboursement de médicaments: quels sont les changements au 1er avril 2021?

Het RIVIZ komt tegemoet in de prijs van geneesmiddelen. Deze tegemoetkomingen worden constant geëvalueerd om te zorgen voor een prijsdaling en een besparing voor de sociale zekerheid. Lees verder.

INAMI intervient dans le remboursement de médicaments. Ces interventions se sont évaluées régulièrement afin d’avoir des diminutions de prix et des économies pour la sécurité sociale. Plus d'info.