Coronavirus: weekly update of vaccine deliveries and information on vaccine materials from 27 April 2021

Source: FAMHP

April 27, 2021

Coronavirus: wekelijkse update van leveringen van vaccins en informatie over vaccinatiemateriaal van 27 april 2021

Coronavirus : mise à jour hebdomadaire des livraisons de vaccins et informations sur le matériel de vaccination du 27 avril 2021

Met het oog op transparantie over de leveringen van COVID-19 vaccins en vaccinatiemateriaal publiceert het FAGG het aantal aan België geleverde dosissen, hoeveel van deze dosissen worden toegekend aan elk van de gefedereerde entiteiten en de grootte van de strategische reserve en het aantal bestelde en ontvangen naalden en spuiten.

Meer informatie.

Dans un souci de transparence concernant l'approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 et en matériel de vaccination, l'AFMPS publie le nombre de doses livrées à la Belgique, le nombre de ces doses attribuées à chaque entité fédérée et l'importance de la réserve stratégique, ainsi que le nombre des seringues et aiguilles commandées et livrées. 

Plus d'info.