Coronavirus: EMA draws attention to treatment recommendations for suspected thrombocytopenia syndrome (TTS)

Source: FAMHP

June 7, 2021

Coronavirus: EMA vestigt de aandacht op aanbevelingen voor de behandeling bij vermoeden van het trombose trombocytopenie syndroom (TTS)

Coronavirus : l'EMA attire l'attention sur les recommandations de traitement en cas de suspicion de syndrome de thrombose-thrombocytopénie (TTS)

De COVID-19-taskforce (COVID-ETF) van het EMA adviseert gezondheidszorgbeoefenaars om rekening te houden met aanbevelingen van wetenschappelijke verenigingen bij de beoordeling van personen met tekenen en symptomen van het trombose trombocytopenie syndroom (TTS) na vaccinatie met Vaxzevria en COVID-19-vaccine Janssen. Het gaat onder andere om aanbevelingen van de International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) en de Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis (BSTH). Meer informatie.

La Task Force COVID-19 de l'EMA (COVID-ETF) conseille aux professionnels de la santé de prendre en compte les recommandations des associations scientifiques lors de l'évaluation des personnes présentant des signes et des symptômes du syndrome de thrombose-thrombocytopénie (TTS) après une vaccination par Vaxzevria ou par le vaccin COVID-19 de Janssen. Il s'agit notamment des recommandations de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) et de la Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis (BSTH). Plus d'info.