Coronavirus: COVID-19 weekly review of side effects from 10 June 2021

Source: FAMHP

June 10, 2021

Coronavirus: wekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins van 10 juni 2021

Coronavirus : aperçu hebdomadaire des effets indésirables des vaccins contre la COVID-19 du 10 juin 2021

Elke donderdag publiceert het FAGG een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Vanaf juli 2021 zal er worden overgeschakeld naar een tweewekelijks overzicht. Meer informatie.

Chaque jeudi, l'AFMPS publie un aperçu cumulatif des effets indésirables signalés suite à l'administration d'un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. En étant totalement transparente, l'AFMPS vise à accroître la confiance dans les vaccins contre la COVID-19. A partir de juillet 2021, l’AFMPS publiera l’aperçu toutes les deux semaines. Plus d'info.