Coronavirus: take part in the scientific research on the coronavaccines because your experience makes vaccination even safer

July 16, 2021

Source: FAMHP

Coronavirus: neem deel aan het wetenschappelijk onderzoek over de coronavaccins want uw ervaring maakt vaccineren nog veiliger

Coronavirus : participez à l’étude scientifique sur les vaccins car votre expérience rend la vaccination encore plus sûre

Help het FAGG door mee te werken aan een onderzoek naar de vermoedelijke bijwerkingen van de COVID-19-vaccins. Verspreid over zes maanden krijgt u zeven keer enkele vragen over uw gezondheid en eventuele klachten na uw coronavaccinatie. Het beantwoorden van de vragen duurt minder dan tien minuten. Meld u binnen de twee dagen na uw eerste vaccinatie aan.

Meer informatie

Aidez l’AFMPS en participant à une étude consacrée aux effets indésirables suspectés des vaccins COVID-19. Sur une période de six mois, vous recevrez sept fois des questions relatives à votre santé et à vos éventuels désagréments après votre vaccination. Y répondre vous prendra moins de dix minutes. Enregistrez-vous dans les deux jours après avoir reçu la première injection.

Plus d'info