Coronavirus: biweekly review of updates to COVID-19 vaccines from 15 July 2021

July 20, 2021

Source: FAMHP

Coronavirus: tweewekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins van 15 juli 2021

Coronavirus : aperçu bimensuel des effets indésirables des vaccins contre la COVID-19 du 15 juillet 2021

Het FAGG publiceert om de twee weken op donderdag een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen.

Meer informatie

Un jeudi sur deux, l'AFMPS publie un aperçu cumulatif des effets indésirables signalés suite à l'administration d'un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. En étant totalement transparente, l'AFMPS vise à accroître la confiance dans les vaccins contre la COVID-19.

Plus d'info