Unavailability of RoActemra (Roche): update on the situation

September 9, 2021

RoActemra (tocilizumab), een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor bepaalde reumatologische en hematologische aandoeningen, is momenteel wereldwijd onbeschikbaar. 

RoActemra (tocilizumab), un médicament utilisé pour traiter certaines affections rhumatismales et hématologiques, est actuellement indisponible dans le monde entier.

Source: FAMHP

De subcutane toedieningsvorm zal wellicht pas eind december volledig terug beschikbaar zijn in België. Intussen werden ook onbeschikbaarheden voor de intraveneuze toedieningsvormen vanaf september tot het einde van het jaar gemeld aan het FAGG.

Meer informatie

La forme d’administration sous-cutanée ne sera peut-être de nouveau entièrement disponible que fin décembre en Belgique. Entre-temps, ds indisponibilités pour les formes d’administration intraveineuses, de septembre jusqu’à la fin de l’année, ont également été notifiées à l’AFMPS.

Plus d'info