Save the date: online information session about the new European legislation on veterinary medicines on 15 October 2021

September 22, 2021

Op 15 oktober 2021 organiseert het FAGG een online infosessie over de Europese Verordening 2019/6 rond diergeneesmiddelen. De infosessie is toegespitst op personen werkzaam in de Belgische farmaceutische industrie.

Le 15 octobre 2021, l'AFMPS organise une séance d'information en ligne sur le règlement européen 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires. La session d'information s'adresse aux personnes travaillant dans l'industrie pharmaceutique belge.

Source: FAMHP

De infosessie bestaat uit twee delen en gaat door op 15 oktober 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur. Een brede waaier aan thema’s komt aan bod: vergunningsaanvragen en goedkeuringsprocedures, farmacovigilantie en reclame en ook regels rond fabricage, distributie en aflevering. Er worden ook twee vraag-en-antwoord-sessies voorzien. Een definitief programma zal binnenkort beschikbaar zijn.

Meer informatie

La session d'information comportera deux parties. Elle aura lieu le 15 octobre 2021 de 09 h 30 à 12 h 30 puis de 14 h 00 à 16 h 30. Un large éventail de sujets seront abordés : demandes d’autorisations, procédures d'évaluation, pharmacovigilance et publicité et les règles sur la fabrication, distribution et délivrance sont au programme. Deux séances de questions-réponses sont également prévues. Le programme définitif sera bientôt disponible.

Plus d'info