Coronavirus: biweekly update of COVID-19 vaccines 23 September 2021

September 28, 2021

Coronavirus: tweewekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins van 23 september 2021

Coronavirus : aperçu bimensuel des effets indésirables des vaccins contre la COVID-19 du 23 septembre 2021

Source: FAMHP

Tweewekelijks publiceert het FAGG op donderdag een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen.

Meer informatie

Un jeudi sur deux, l'AFMPS publie un aperçu cumulatif des effets indésirables signalés suite à l'administration d'un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. En étant totalement transparente, l'AFMPS vise à accroître la confiance dans les vaccins contre la COVID-19.

Plus d'info