MedSafetyWeek: help make vaccines safer by reporting suspected side effects

November 4, 2021

Het FAGG neemt samen met bevoegde autoriteiten uit 64 landen deel aan een internationale sociale mediacampagne die het belang van bijwerkingen na vaccinatie melden in de verf zet. 

L'AFMPS, en collaboration avec les autorités compétentes de 64 pays, participe à une campagne internationale sur les médias sociaux soulignant l'importance de déclarer les effets indésirables après une vaccination. 

Source: FAMHP

De zesde jaarlijkse sociale mediacampagne #MedSafetyWeek vindt plaats van 1 tot en met 7 november 2021 en is gericht op vaccins. Bevoegde autoriteiten voor geneesmiddelen uit 64 landen zullen gezondheidszorgbeoefenaars, patiënten, hun verzorgers en gezinnen aanmoedigen om vermoedelijke bijwerkingen met vaccins, waaronder COVID-19-vaccins, te melden. De campagne wordt gecoördineerd door het Uppsala Monitoring Centre (UMC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Meer informatie.

La sixième édition de #MedSafetyWeek, campagne annuelle sur les médias sociaux, aura lieu du 1er au 7 novembre 2021 et portera sur les vaccins. Les autorités compétentes pour les médicaments de 64 pays encourageront les professionnels de santé, les patients, leurs soignants et leurs familles à signaler les effets indésirables suspectés des vaccins, y compris les vaccins contre la COVID-19. La campagne est coordonnée par l’Uppsala Monitoring Centre (UMC) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Plus d'info.