Reiteration of the recommendations for the rational use of benzodiazepines and “Z-drugs” in sleep disorders

December 16, 2021

Volgend op de publicatie van de resultaten van de vijfde COVID-19 gezondheidsbevraging van Sciensano en de FAGG-bevraging over het gebruik van slaapmiddelen, wil het FAGG patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars aanmoedigen om benzodiazepines en "Z-drugs" correct te gebruiken bij slaapstoornissen.

Suite à la publication des résultats de la 5ème enquête de santé COVID-19 de Sciensano ainsi que de ceux de l’enquête de l’AFMPS sur l’utilisation des somnifères, l’AFMPS souhaite encourager patients et professionnels de la santé au bon usage des benzodiazépines et « Z-drugs » dans le cadre des troubles du sommeil.

Source: FAMHP

Sinds mei 2021 heeft het FAGG verschillende nieuwsbrieven gepubliceerd in het kader van een communicatieplan naar aanleiding van de resultaten van de online bevraging van 2020. Uit de resultaten bleek dat de meerderheid van de patiënten een aanzienlijk langere gebruiksduur meldde dan aanbevolen en meer dan één op de drie patiënten tekenen vertoonde van psychologische afhankelijkheid van de behandeling.

Meer informatie.

Depuis mai 2021, l’AFMPS a publié plusieurs bulletins d’info qui s’inscrivent dans un plan de communication faisant suite aux résultats de l’enquête en ligne de 2020. Les résultats montraient que la majorité des patients avaient signalé des durées d’utilisation nettement supérieures à celles recommandées et plus d'un patient sur trois montrait des signes de dépendance psychologique au traitement.

Plus d'info.