New antimicrobial drugs available in Belgium: Colistineb, Zerbaxa, Broxil and Rukobia. Important for patients and for the fight against antimicrobial resistance.

May 18, 2022

De beschikbaarheid van geschikte antimicrobiële middelen zorgt ervoor dat artsen meer mogelijkheden hebben om de beste behandeling te voorzien voor hun patiënten. Het is ook belangrijk in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Colistineb, Zerbaxa, Broxil en Rukobia zijn  antimicrobiële geneesmiddelen die recent beschikbaar werden in België.

La disponibilité des médicaments antimicrobiens appropriés donne aux médecins davantage de possibilités de fournir le meilleur traitement à leurs patients. Elle est également importante dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Colistineb, Zerbaxa, Broxil et Rukobia sont des médicaments antimicrobiens qui ont récemment été mis sur le marché en Belgique.

Source: FAMHP

Het FAGG heeft samen met de andere betrokken Belgische overheidsdiensten een Belgisch nationaal One World, One Health-actieplan uitgewerkt in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Dit plan is gebaseerd op de drie pijlers van gezondheid: menselijke gezondheid, diergezondheid en milieugezondheid, en stelt concrete acties voor om antimicrobiële resistentie op een universele en gecoördineerde manier te bestrijden. Acties om essentiële antimicrobiële geneesmiddelen op de markt te brengen en te houden  maken hier integraal deel van uit.

Lees meer.

L'AFMPS, en collaboration avec les autres services publics belges concernés, a élaboré un plan d'action national belge One World, One Health dans le cadre de la lutte contre la résistance antimicrobienne. Ce plan repose sur les trois piliers de la santé : la santé humaine, la santé animale et l’environnement et propose des actions concrètes pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens de manière universelle et coordonnée. Les actions visant à mettre et à maintenir sur le marché des médicaments antimicrobiens essentiels en font partie intégrante.

Plus d'info.