Coronavirus: monthly update of COVID-19 vaccines 2 June 2022

June 2, 2022

Coronavirus: maandelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins van 2 juni 2022

Coronavirus : aperçu mensuel des effets indésirables des vaccins contre la COVID-19 du 2 juin 2022

Source: FAMHP

Het FAGG publiceert maandelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. De nieuwe informatie is afkomstig van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of andere officiële bronnen. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen.

Meer informatie

Tous les mois, l'AFMPS publie un aperçu cumulatif des effets indésirables signalés suite à l'administration d'un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Les nouvelles informations proviennent de l’Agence européenne des médicaments (EMA) ou d’autres sources officielles. En étant totalement transparente, l'AFMPS vise à accroître la confiance dans les vaccins contre la COVID-19.

Plus d'info