Unavailability of Caprelsa 100 mg 30 film-coated tablets: recommendations for specialist physicians and hospital pharmacists

July 25, 2022

Het geneesmiddel Caprelsa 100 mg 30 filmomhulde tabletten, dat wordt gebruikt in de oncologie, zal van 26 juli 2022 tot 9 september 2022 onbeschikbaar zijn in België. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doet daarom aanbevelingen.

Le médicament Caprelsa 100 mg 30 comprimés pelliculés, utilisé en oncologie, sera indisponible en Belgique du 26 juillet 2022 au 9 septembre 2022. L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) émet donc des recommandations.

Source: FAMHP

De firma Genzyme Europe, de houder van de vergunning voor het in handel brengen van het geneesmiddel Caprelsa 100 mg 30 filmomhulde tabletten, heeft het FAGG op de hoogte gebracht van een onbeschikbaarheid van het geneesmiddel van 26 juli 2022 tot 9 september 2022.

Het FAGG doet na overleg met experten van de taskforce Onbeschikbaarheden aanbevelingen aan artsen-specialisten en ziekenhuisapothekers, tot het geneesmiddel opnieuw beschikbaar is.

Lees meer.

La société Genzyme Europe, titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament Caprelsa 100 mg 30 comprimés pelliculés, a informé l'AFMPS de l'indisponibilité du médicament du 26 juillet 2022 au 9 septembre 2022.

Après consultation des experts de la Task Force Indisponibilité, l'AFMPS fait des recommandations aux médecins spécialistes et aux pharmaciens hospitaliers. Ces recommandations sont valables jusqu'à ce que le médicament soit à nouveau disponible.

Plus d'info.