Limited availability of thrombolytics: recommendations for hospital pharmacists and specialist physicians.

September 30, 2022

België wordt net als andere Europese landen geconfronteerd met kritieke beschikbaarheidsproblemen van trombolytica, dat zijn geneesmiddelen om bloedstolsels op te lossen. Het FAGG doet aanbevelingen rond het rationeel gebruik van deze geneesmiddelen en prioritisering van indicaties. De stock binnen de ziekenhuizen wordt opgevolgd en een noodvoorraad zal worden voorzien. 

À l’instar d’autres pays européens, la Belgique est confrontée à des problèmes de disponibilité critique de thrombolytiques (médicaments servant à dissoudre les caillots sanguins). L’AFMPS formule des recommandations sur l’usage rationnel de ces médicaments et la priorisation d’indications. Le stock hospitalier fait l’objet d’un suivi et un stock d’urgence sera constitué. 

Source: FAMHP

Er zijn in België drie trombolytica gecommercialiseerd: Metalyse, Actilyse en Actosolv.

Door een wereldwijde capaciteitsbeperking bij de firma Boehringer Ingelheim is Metalyse niet meer voorradig en is  er voor Actilyse slechts een beperkte beschikbaarheid. Onlangs zijn de toegewezen hoeveelheden van Actilyse voor België verder afgenomen waardoor de beschikbare voorraden op korte termijn nog veel beperkter zullen zijn. De toegewezen leveringen worden verwacht eind oktober (50 mg) en midden november (20 mg). Er word verwacht dat de bevoorradingsproblemen zullen aanhouden tot 2024. 

Lees meer.

Trois thrombolytiques sont commercialisés en Belgique : Metalyse, Actilyse et Actosolv.

En raison d’une restriction de capacité au niveau mondial chez Boehringer Ingelheim, Metalyse est en rupture de stock et Actilyse n’est disponible qu’en quantités limitées. Les quantités d’Actilyse allouées à la Belgique ont récemment encore diminué de sorte que les stocks disponibles seront encore bien plus limités à court terme. Les livraisons allouées sont prévues pour la fin octobre (50 mg) et la mi-novembre (20 mg). Les problèmes d’approvisionnement devraient persister jusqu’en 2024.

Plus d'info.