Coronavirus: overview of side effects of COVID-19 vaccines from November 24, 2022

November 24, 2022

Meldingen van vermoedelijke bijwerkingen hebben bijgedragen tot een betere kennis van het veiligheidsprofiel van deze vaccins. Het FAGG blijft wil de melders bedanken en het melden van ernstige bijwerkingen blijven aanmoedigen om de vaccins beter te kunnen karakteriseren. Het FAGG heeft wel beslist om vanaf 2023 geen cumulatieve overzichten van gemelde bijwerkingen van COVID-19-vaccins meer te publiceren.

Les notifications d’effets indésirables suspectés, rapportées notamment à l’AFMPS, ont participé à l’amélioration de la connaissance de leur profil de sécurité. L’AFMPS veut remercier les notificateurs et continue d’encourager la notification d’effets indésirables graves afin de mieux les caractériser. L’AFMPS a décidé d’arrêter la publication des aperçus cumulatifs des effets indésirables des vaccins contre la COVID-19 à partir de 2023. 

Source: FAMHP

Het veiligheidsprofiel is nu beter gekarakteriseerd en de cumulatieve overzichten, hoewel deze veel werk vragen, worden minder en minder bekeken. Het huidige 42e overzicht zal dus het laatste zijn. Uiteraard blijven het FAGG en het EMA mogelijke veiligheidssignalen verder opsporen en analyseren. Nieuwe informatie zal verder worden gecommuniceerd, onder meer op de website van het FAGG.

Meer informatie

Le profil de sécurité est maintenant mieux caractérisé et les aperçus cumulatifs, bien que nécessitant beaucoup de travail, sont de moins en moins consultés. Ce 42ème aperçu sera donc le dernier. Bien sûr, l’AFMPS et l’EMA poursuivent leur travail d’analyse et de détection de signaux de sécurité. Toute nouvelle information continuera à être communiquée, notamment sur le site internet de l’AFMPS.

Plus d'info