Sale and use of antibiotics in animals in Belgium: a record decrease in 2022

June 29, 2023

In 2022 daalde de verkoop van antibiotica bij dieren sterk ten opzichte van 2021: een kwart minder voor de totale verkoop,  een derde minder voor de met antibiotica gemedicineerde voeders en meer dan de helft minder voor colistine. 

En 2022, la vente d’antibiotiques chez les animaux en Belgique a fortement diminué par rapport à 2021 : un quart de moins pour la vente totale, un tiers de moins pour les aliments médicamenteux avec antibiotiques et plus de la moitié de moins pour la colistine.

Source: FAMHP

Deze resultaten betekenen een cumulatieve daling van -58,2 % ten opzichte van het referentiejaar 2011. Er is wel een lichte stijging van 1,1 % in de verkoop van de kritisch belangrijke antibiotica. Daarnaast daalde het antibioticagebruik in 2022 ook op het niveau van de veehouderijen bij varkens en vleeskalveren, bij pluimvee daarentegen was er een stijging.

Lees meer.

Ces résultats se traduisent par une réduction cumulative de -58,2 % par rapport à 2011 (année de référence). Une note négative est observée avec une légère augmentation de + 1,1 % de la vente des antibiotiques d’importance critique. Le suivi de l’utilisation des antibiotiques au niveau des exploitations montre une baisse en 2022 chez les porcs et les veaux de boucherie. Chez la volaille, les résultats sont moins positifs.

Plus d'info.