1. June 29, 2020

  The FAMHP carries out hundreds of checks and inspections to guarantee the conformity and safety of medicines and health products.

  Source: FAMHP

  FAGG voert honderden controles en inspecties uit om de conformiteit en veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten te garanderen.

  l’AFMPS effectue des centaines de contrôles et inspections pour garantir la conformité et la sécurité des médicaments et produits de santé

  Read more

 2. June 29, 2020

  Coronavirus and the battle by the FAMHP: FAMHP continuously monitors the safety of treatments

  Source: FAMHP

  Coronavirus en de strijd gevoerd door het FAGG: FAGG waakt continu over de veiligheid van behandelingen

  Coronavirus et la lutte menée par l’AFMPS : l’AFMPS veille en permanence à la sécurité des traitements

  Read more

 3. June 25, 2020

  Coronavirus: the FAMHP adds dexamethasone to the list of medicines subject to controlled distribution measures.

  Source: FAMHP

  Coronavirus: het FAGG voegt dexamethason toe aan de lijst van geneesmiddelen die onderworpen zijn aan gecontroleerde distributiemaatregelen.

  Coronavirus : l’AFMPS ajoute la dexaméthasone à la liste des médicaments soumis aux mesures de distribution contrôlée

  Read more

 4. June 25, 2020

  Coronavirus and the battle by the FAMHP: FAMHP solutions for shortages of medical equipment

  Source: FAMHP

  Coronavirus en de strijd gevoerd door het FAGG: oplossingen van het FAGG voor tekorten aan medisch materiaal

  Coronavirus et la lutte menée par l’AFMPS : les solutions mises en place par l’AFMPS face au manque de matériel médical

  Read more

 5. June 23, 2020

  Limited availability of the vaccine Gardasil 9: update of recommendations to prescribers

  Source: FAMHP

  Beperkte beschikbaarheid van het vaccin Gardasil 9: update van de aanbevelingen aan voorschrijvers

  Disponibilité limitée du vaccin Gardasil 9 : mise à jour des recommandations pour les prescripteurs

  Read more

 6. June 23, 2020

  Coronavirus and the battle of the FAMHP: FAMHP facilitates and supports development of treatments and vaccines for COVID-19.

  Source: FAMHP

  Coronavirus en de strijd gevoerd door het FAGG: FAGG faciliteert en steunt ontwikkeling van behandelingen en vaccins voor COVID-19

  Coronavirus et la lutte menée par l’AFMPS : l’AFMPS facilite et soutient le développement des traitements et vaccins COVID-19

  Read more

 7. June 23, 2020

  Decreasing trend in the use of antibiotics in Belgian livestock farming continues

  Source: FAMHP

  Dalende trend van het antibioticagebruik in de Belgische veeteelt zet zich verder.

  Nouvelle tendance à la baisse de la consommation d’antibiotiques dans l’élevage en Belgique

  Read more

 8. June 23, 2020

  Coronavirus and the battle of the FAMHP: thorough work so that every patient can be treated

  Source: FAMHP

  Sinds het begin van de coronapandemie werken de teams van het FAGG keihard om de ziekenhuizen en apotheken te ondersteunen bij hun problemen met de bevoorrading van geneesmiddelen. Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die het FAGG heeft genomen om de geneesmiddelenvoorraad in België te garanderen. 

  Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les équipes de l’AFMPS travaillent à un rythme intense pour soutenir les hôpitaux et les pharmacies face aux difficultés d’approvisionnement en médicaments. Voici un aperçu des mesures mises en place par l’AFMPS pour garantir les stocks de médicaments en Belgique.

  Read more

 9. June 23, 2020

  Coronavirus : first COVID-19 vaccine trial authorized in Belgium

  Source: FAMHP

  The Federal Agency for Medicines and Health Products (FAMHP) has authorized the first clinical trial evaluating a vaccine against COVID-19 in Belgium. This is the candidate vaccine from the German biotech firm CureVac.

  Read more

 10. June 23, 2020

  Reaction of the FAMHP to information in the media on serological tests

  Source: FAMHP

  Reactie van Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG.

  Réaction de Xavier De Cuyper, administrateur général de l’AFMPS.

  Read more