1. May 4, 2020

  The impact of COVID 19 on the FAMHP

  On 29 April 2020, we organised a webinar 'the impact of COVID 19 on the FAMHP'.

  Read more

 2. April 20, 2020

  Coronavirus: state of supply of hospital drugs

  Heard from FAMHP

  Coronavirus: stand van zaken van de bevoorrading van geneesmiddelen voor ziekenhuizen

  Coronavirus: état des stocks de médicaments hospitaliers

  Read more

 3. April 20, 2020

  Coronavirus: joint statement by the FAMHP and the BVAS to respond to the concerns of healthcare professionals in the field

  Heard from FAMHP

  Coronavirus: gezamenlijke verklaring van het FAGG en de BVAS om een antwoord te geven op de bekommernissen van de gezondheidszorgbeoefenaar op het terrein

  Coronavirus : déclaration commune de l’AFMPS et de l’ABSYM afin d’apporter des réponses aux inquiétudes des professionnels de la santé du terrain

  Read more

 4. April 20, 2020

  Prescribing on substance name

  Heard from FAMHP

  Voorschrijven op stofnaam (VOS): versie 8 van de "Operationele regels voor het voorschrijven op stofnaam in de medische en farmaceutische praktijk en in het elektronisch medisch dossier"

  Prescription en dénomination commune internationale (DCI) : version 8 des « Règles opérationnelles pour la prescription en DCI dans la pratique médicale et pharmaceutique et dans le dossier médical électronique »

  Read more

 5. April 20, 2020

  Identity theft: attempts to order medical equipment on behalf of the FAMHP

  Heard from FAMHP

  Identiteitsdiefstal: pogingen om in naam van het FAGG medisch materiaal te bestellen

  Usurpation d'identité : tentatives de commande de matériel médical pour le compte de l'AFMPS

  Read more

 6. April 16, 2020

  MSLS - Global Results MSL Activities During the COVID-19 Pandemic

  Survey

  As a result of the COVID-19 pandemic, the activities of MSLs including how they engage with KOLs and other healthcare providers is quickly evolving. The MSL Society conducted a survey to gain insights into how the current COVID-19 pandemic is impacting the activities of Medical Science Liaisons globally including working virtually and engaging with KOLs.

  Read more

 7. April 16, 2020

  Coronavirus: the FAMHP continues to supply essential medicines for intensive care and keeps hospitals informed on a daily basis.

  Heard from FAMHP

  Coronavirus: het FAGG blijft essentiële geneesmiddelen leveren voor de intensieve zorgen en houdt de ziekenhuizen dagelijks op de hoogte.

  Coronavirus : l’AFMPS continue de fournir les médicaments indispensables pour les soins intensifs et informe les hôpitaux au jour le jour

  Read more

 8. April 15, 2020

  Coronavirus: Alternative Test Protocol (ATP) for Surgical Mouth Masks

  Heard from FAMHP

  Coronavirus: Alternative Test Protocol (ATP) voor chirurgische mondmaskers

  Coronavirus : protocole de test alternatif (Alternative Test Protocol, ATP) pour les masques buccaux chirurgicaux

  Read more

 9. April 15, 2020

  Coronavirus: measures for paracetamol to be relaxed

  Coronavirus: maatregelen voor paracetamol worden versoepeld

  Coronavirus : assouplissement des mesures concernant le paracétamol

  Read more

 10. April 15, 2020

  Risk of haemolysis associated with the use of hydroxychloroquine (PLAQUENIL) in the treatment of COVID-19.

  Heard from FAMHP

  Risico van hemolyse verbonden aan het gebruik van hydroxychloroquine (PLAQUENIL) in de behandeling van COVID-19

  Risque d’hémolyse associé à l’utilisation d’hydroxychloroquine (PLAQUENIL) dans le traitement du COVID-19

  Read more