1. March 28, 2023

  Reform of medicines reimbursement procedures by Riziv-Inami

  We werken aan een vernieuwend geneesmiddelenbeleid om een duurzame en toekomstbestendige toegankelijkheid van waardevolle farmaceutische specialiteiten voor patiënten in België te garanderen. Dit omvat een optimalisatie van de verschillende schakels voor alle betrokken stakeholders in het geneesmiddelenbeleid.

  Depuis 2022, nous sommes en train d’élaborer une politique innovante en matière de médicaments, dans le but de garantir aux patients un accès durable à des spécialités pharmaceutiques de qualité en Belgique. Il s‘agit notamment d’optimiser les différents « maillons » pour tous les intervenants impliqués dans la politique des médicaments.

  Source: Riziv-Inami

  Read more

 2. March 23, 2023

  Extension of transition period for the European Regulations for medical devices and for in-vitro diagnostics

  Vandaag besliste de Raad van Europa en het Europese Parlement om een langere overgangsperiode te voorzien om aangemelde instanties (notified bodies) en fabrikanten meer tijd te geven om medische hulpmiddelen te certificeren en zo het risico van tekorten te beperken zodat patiënten in nood toegang blijven houden tot medische hulpmiddelen.

  Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe et le Parlement européen ont décidé de prévoir une période de transition plus longue afin de donner aux organismes notifiés (notified bodies) et aux fabricants plus de temps pour certifier les dispositifs médicaux, réduisant ainsi le risque de pénurie afin que les patients qui en ont besoin continuent d'avoir accès aux dispositifs médicaux.  

  Source: FAMHP

  Read more

 3. March 23, 2023

  New system for financing the surveillance of the medical devices market

  A new system for financing the surveillance of the medical devices market applies from 2023. This system aims to make fees fairer between the different stakeholders in the sector, as each one must pay a fee that is consistent with its turnover and with the level of risk involved in its activity and in the workload it represents for the FAMHP.  

  Source: FAMHP

  Read more

 4. March 16, 2023

  IFAPP Today newsletter - March 2023

  Source: IFAPP

  Please find here the link to the IFAPP TODAY newsletter of March 2023.

  Read more

 5. March 2, 2023

  PRAC February 2023 – Start of a safety review of pseudoephedrine-containing medicines

  During its February 2023 meeting, the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee of the European Medicines Agency has started a review of medicines containing pseudoephedrine.

  Source: FAMHP

  Read more

 6. February 22, 2023

  Healixia award 2023: nominations

  The Healixia Award is a new yearly tradition that was introduced in 2022. As a community of professionals, it is important to keep up with what is happening within our sector, in all the different domains we represent. Via this award, we want to honor a professional who made or makes a major contribution to our life science eco-system in Belgium and the mission of our organization.

  Read more

 7. February 22, 2023

  Mandatory application for export in the event of unavailability of essential medicines

  De federale regering heeft een koninklijk besluit genomen waardoor de uitvoer van geneesmiddelen tijdelijk kan worden beperkt. Het besluit laat toe een de export in geval van onbeschikbaarheid te onderwerpen aan een voorafgaandelijke toelating, als het over essentiële geneesmiddelen gaat en aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

  Le gouvernement fédéral a pris un arrêté royal autorisant une restriction temporaire à l'exportation de médicaments. L'arrêté permet de soumettre les exportations en cas d'indisponibilité, lorsqu'il s'agit de médicaments essentiels et si certaines conditions sont remplies, à une autorisation préalable.

  Source: FAMHP

  Read more

 8. February 22, 2023

  Five new drug precursors added to list of scheduled substances

  The European Commission's new Delegated Regulation (EU) 2023/196 adds five drug precursors to the list of scheduled substances. These are substances that can be used to produce fentanyl or amphetamines. The trade, possession and use of these substances are subject to governmental supervision. The regulation enters into force on 20 February 2023.

  Source: FAMHP

  Read more

 9. February 14, 2023

  IFAPP Today newsletter - February 2023

  Source: IFAPP

  Please find here the link to the IFAPP TODAY newsletter of February 2023.

  Read more

 10. January 27, 2023

  End of the validation procedure for SARS-CoV-2 antigen self-tests

  The validation procedure for SARS-CoV-2 antigen self-tests with a CE-marking ceased to apply since 23 January 2023. The associated list of recommended SARS-CoV-2 antigen self-tests with a CE-marking is therefore no longer available.

  Source: FAMHP

  Read more